Latvia | Kurzeme | Pāvilosta | Saka
7 0 0- 0 Saka Saka - Baltic sea  
 
Sakā ainava mainās, jūtams Jūras tuvums. Vecas pāļu pietātnes, spirta brūža skursteņi, tīkli un motorlaivas. Dzelzceļa tilts, elegantas pils kāpnes, kas Upesmuižas parkā ved teju līdz ūdenim (pati pils nodedzināta 1905. gada nemieros) un tad Pāvilosta ir klāt. Vēl atliek airējums gar mazajiem zvejnieku kuģīšiem, jahtu piestātni un turpat jau ir molu gali un Jūra. Durbes ceļojums ir beidzies.